Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní, International Cooperation in Tax Administration( ICTA) , byl novelizován zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní , International Cooperation in Tax Administration (ICTA) byl novelizován zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019.… Read More »

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád(DŘ) byl novelizován zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád(DŘ), byl novelizován v rámci tzv. daňového balíčku 2019″ a to zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a to s účinností od 1.4.2019. Zákon byl projednán jako sněmovní tisk, dále jen ST, číslo  206 o rozsahu všech dokumentů 850 stran. Rozsah změn zákona CZ… Read More »

Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.,(dále jen celní zákon) byl novelizován zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon(CZ), byl novelizován v rámci tzv. „daňového balíčku 2019“ a to zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a to s účinností od 1.4.2019. Zákon byl projednán jako sněmovní tisk, dále jen ST, číslo  206 o rozsahu všech dokumentů 850 stran. Rozsah změn zákona CZ… Read More »

Novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřební dani (SPD), provedená zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřební dani (SPD), byl po dlouhém schvalovacím procesu novelizován v rámci tzv. „daňového balíčku 2019“ a to zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a to s účinností od 1.4.2019. Zákon byl projednán jako sněmovní tisk, dále jen ST, číslo 206 o rozsahu všech materiálů… Read More »

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), provedená zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), byl po dlouhém schvalovacím procesu novelizován v rámci tzv. „daňového balíčku 2019“ a to zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a to s účinností od 1.4.2019. Zákon byl projednán jako sněmovní tisk, dále jen ST, číslo  206 o rozsahu… Read More »

Novela zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her (DHH), ve znění zákona č. 298/2016 Sb., provedená zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

Zákon č. 187/1992 Sb., o dani z hazardních her (DHH), byl novelizován v rámci tzv. „daňového balíčku 2019“ a to zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a to s účinností od 1.4.2019. Ten byl projednán jako sněmovní tisk, dále jen ST, číslo  206 o rozsahu všech materiálů 850 stran.… Read More »

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), provedená zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), byl po dlouhém schvalovacím procesu novelizován v rámci tzv. „daňového balíčku 2019“ a to zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a to s účinností od 1.4.2019. Zákon byl projednán jako sněmovní tisk, dále jen ST, číslo  206 o rozsahu všech… Read More »

Zákoník práce. Zrušení 3 denní „karenční doby“. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) byl změněn zákonem č. 32/2019 Sb., kterým se mění ZP od 1.7.2019

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) byl změněn zákonem č. 32/2019 Sb., kterým se mění ZP od 1.7.2019. Jak Důvodová zpráva uvádí „Smyslem a účelem předloženého návrhu zákona je zrušit institut „karenční doby“, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat… Read More »

Zelená nafta. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (SPD) byl od 1.1.2019 novelizován zákonem č. 4/2019 Sb., kterým se mění zákon o SPD

Dne 10. ledna 2019 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 4/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona SPD řeší otázku „Zelené nafty“. Cílem novely je zachovat za zcela nezměněných podmínek jako dosud i po 1. lednu 2019 zvýšenou podporu čisté živočišné výroby a kombinované… Read More »

Snížení sazby DPH u pravidelné hromadné dopravy osob na 10%. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty byl změněn zákonem č. 6/2019, kterým se mění zákon o DPH

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty byl změněn zákonem č. 9/2019 Sb., kterým se mění zákon o DPH a došlo jím ke snížení sazby DPH u hromadné pravidelné dopravy osob z 15% na 10% . Vznikla nová příloha č. 2a Seznam služeb podléhající druhé snížené sazbě daně (10%). Podle CZ-CPA je to… Read More »