Category Archives: Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

Zahraniční stravné 2020.Ministerstvo financí stanovilo vyhlášku č. 310/2019 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

Ministerstvo financí stanovilo podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) základní sazby zahraničního stravného pro rok 2020 a to vyhláškou č. 310/2019 Sb. Příloha vyhlášky. Ke změnám došlo u tučně vyznačených států. Pozor i v USA ! Zvýšení je pro rok 2020 řada. Země Měnový kód Základní sazba zahraničního stravného… Read More »

Tuzemské stravné 2020. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) stanovilo vyhlášku č. 358/2019 Sb., o změně sazby, výši tuzemského stravného a ostatních náhrad pro rok 2020.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), sazbu tuzemského stravného, sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrnou cenu pohonných hmot pro rok 2020. V podnikatelské sféře náleží zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 ZP ve výši : 87 Kč, trvá-li… Read More »

Zákoník práce. Zrušení 3 denní „karenční doby“. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) byl změněn zákonem č. 32/2019 Sb., kterým se mění ZP od 1.7.2019

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) byl změněn zákonem č. 32/2019 Sb., kterým se mění ZP od 1.7.2019. Jak Důvodová zpráva uvádí „Smyslem a účelem předloženého návrhu zákona je zrušit institut „karenční doby“, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat… Read More »

Tuzemské stravné 2019. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) stanovilo vyhlášku č. 333/2018 Sb., o změně sazby, výši tuzemského stravného a ostatních náhrad pro rok 2019.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), sazbu tuzemského stravného, sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrnou cenu pohonných hmot pro rok 2019. V podnikatelské sféře náleží zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 ZP ve výši : 82 Kč, trvá-li… Read More »

Zahraniční stravné 2019.Ministerstvo financí stanovilo vyhlášku č. 254/2018 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Ministerstvo financí stanovilo podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) základní sazby zahraničního stravného pro rok 2019 a to vyhláškou č. 254/2018 Sb. Příloha vyhlášky. Ke změnám došlo u vyznačených států. Země Měnový kód Základní sazba zahraničního stravného Afghánistán   EUR 40 Albánie   EUR 35 Alžírsko   EUR 45… Read More »

Tuzemské stravné 2018. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) stanovilo vyhlášku č. 463/2017 Sb., o změně sazby, výši tuzemského stravného a ostatních náhrad pro rok 2018.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), sazbu tuzemského stravného, sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrnou cenu pohonných hmot pro rok 2018. V podnikatelské sféře náleží zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 ZP ve výši : 78 Kč, trvá-li… Read More »

Zahraniční stravné 2018.Ministerstvo financí stanovilo vyhlášku č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018.

Ministerstvo financí stanovilo podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) základní sazby zahraničního stravného pro rok 2018 a to vyhláškou č. 401/2017 Sb. Příloha vyhlášky Země Měnový kód Základní sazba zahraničního stravného Afghánistán   EUR 40 Albánie   EUR 35 Alžírsko   EUR 45 Andorra   EUR 40 Angola USD… Read More »

Tuzemské stravné 2017. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) stanovilo vyhláškou č. 440/2016 Sb., o změně sazby, výši tuzemského stravného a ostatních náhrad pro rok 2017.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), sazbu tuzemského stravného, sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrnou cenu pohonných hmot pro rok 2017. V podnikatelské sféře náleží zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 ZP ve výši : 72 Kč, trvá-li… Read More »

Zahraniční stravné 2017. Ministerstvo financí stanovilo vyhlášku č. 366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného jejich výši pro rok 2017.

Ministerstvo financí stanovilo podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) základní sazby zahraničního stravného pro rok 2017. a to vyhláškou č. 366/2016 Sb. Přílohou vyhlášky je tabulka se Základními sazbami  zahraničního stravného pro rok 2017 : Země Měnový kód Základní sazba zahraničního stravného Afghánistán EUR 40 Albánie EUR 35 Alžírsko EUR… Read More »