Category Archives: Trestní odpovědnost právnických osob

Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Trestní postih právnické osoby byl novelizován. Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, byl novelizován zákonem č. 183/2016 Sb., vyhlášeným dne 13.6. 2016 s účinností od 1.12.2016

Novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TO), provedená zákonem č. 183/2016 Sb., se zaměřila na novelu poměrně nového zákona a to tím způsobem, že zcela změnila pojetí trestní odpovědnosti právnické osoby /PO/. Změna se týká především § 7 zákona. Dosavadní taxativní pozitivní výčet byl změněn do výčtu… Read More »