Category Archives: Poplatky správní

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl novelizován zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některá ustanovení v oblasti daní s účinností od 1.7.2017.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (SP), byl velmi stručně novelizován zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některá ustanovení v oblasti daní. Zákon o SP je rozsahem malý a i  důvodová zpráva (DZ) k němu je stručná a pouze ve 2 bodech vysvětluje důvody pro změnu. První změna je oprava pouze legislativně technické… Read More »

Správní poplatek pro závazné posouzení vyžádané podle Zákona č.112/2016 Sb. o evidenci tržeb (ZoET)

Nový správní poplatek ve vysi 1 000 Kč byl zaveden na vydání rozhodnutí o závazném posouzení evidované tržby. Posuzovat se bude to, zda tržba podléhá evidenci tržeb podle ZoET nebo zda ji lze evidovat ve zjednodušeném režimu podle § 11 (ZoET). Poplatník má tedy možnost si ověřit, zda má tržbu evidovat, pokud si ji neumí… Read More »