Category Archives: Poplatky místní

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích byl novelizován zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některá ustanovení v oblasti daní s účinností od 1.7.2017.

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (MP), byl velmi stručně novelizován zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některá ustanovení v oblasti daní. Zákon o MP je rozsahem nevelký, ale přesto důvodová zpráva (DZ) k němu je poměrně rozsáhlá a dopodrobna vysvětlující důvody pro změnu, které zachycuje v 10 bodech. § 10 – poplatek… Read More »