Category Archives: Účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Změna zákona o účetnictví. Změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, provedená zákonem č. 462/2016 Sb., ze dne 14.prosince 2016 s účinností od 1.1.2017

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZÚč) byl novelizován zákonem č. 462/2016 Sb., ze dne 14. prosince 2016. Účinnost změny od 1.1.2017. Použita bude pro účetní období započatá v roce 2017. Jak uvádí důvodová zpráva (DZ) k zákonu, touto změnou Česká republika naplnila ustanovení příslušných Směrnic EU, které jí zavazují zlepšit nefinanční informace podniků, a… Read More »