Category Archives: Zákon o rezervách

Zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů,ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů(ZRez), provedena zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některá ustanovení v oblasti daní s účinností od 1.7.2017.

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů (ZRez)byl velmi stručně novelizován zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některá ustanovení v oblasti daní. Důvodová zpráva (DZ), která vysvětluje důvody pro přijetí této změny, je velmi krátká a z celého rozsahu DZ o 556 stránkách, obsahuje pouze tento stručný odstavec. Hlavním… Read More »