Category Archives: Zákon o evidenci tržeb

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Elektronická Evidence Tržeb. Zákon č. 137/2002 Sb., o některých úpravách v oblasti evidenci tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byl 2.6.2020 aktualizován zákonem č. 263/2020 Sb.

Zákon č. 137/2002 Sb., o některých úpravách v oblasti evidenci tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Zákon byl přijat v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dne 12.3.2020 v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 a následně byl 2.6.2020 aktualizován zákonem č. 263/2020 Sb., jako zákon, kterým se mění  zákon č. 137/2020 Sb.   Jediným úkolem této novely bylo odsunout… Read More »

Elektronická Evidence Tržeb- Účtenkovka zrušena

ET – Účtenkovka zrušena. Ministerstvo financí v souvislosti s nouzovým stavem a s ním souvisejících rozpočtových priorit přistoupilo ke zrušení účtenkové loterie, která měla plnit motivační roli pro řádnou evidenci a vydávání účtenek zákazníkům v EET. Podle dohadů v tisku to mohla být v závěru ale spíše soutěž IT robotických programů 🙁 Poslední slosování proběhlo… Read More »

Elektronická Evidence Tržeb. Zákon č. 137/2002 Sb., o některých úpravách v oblasti evidenci tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

Elektronická Evidence Tržeb. Zákon č. 137/2002 Sb., o některých úpravách v oblasti evidenci tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Zákon č. 137/2002 Sb., o některých úpravách v oblasti evidenci tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Zákon byl přijat v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dne 12.3.2020 v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19. Důvodová zpráva zákon vysvětluje takto: „Odůvodnění hlavních principů… Read More »

Elektronická Evidence Tržeb. Zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Elektronická Evidence Tržeb. Zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů byl projednán jako sněmovní tisk (ST) č. 205 a byl přijat pod číslem č. 256/2019 Sb. v částce 111 a… Read More »

Metodický pokyn k aplikaci Zákona č. 112/2016 Sb.,o evidenci tržeb (ZoET).

Dlouho očekávaný metodický pokyn Generálního finančního ředitelství k aplikaci Zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (ZoET) byl dne 31.08.2016 zveřejněn na stránkách Finanční Správy. Pokyn je, na rozdíl od útlého zákona, rozsáhlejší a rozebírá opravdu podrobně jednotlivé paragrafy včetně praktických příkladů. Jeho autoři se tentokrát otázce praktické aplikace zákona opravdu věnovali. Poplatníci, kteří si… Read More »

Správní poplatek pro závazné posouzení vyžádané podle Zákona č.112/2016 Sb. o evidenci tržeb (ZoET)

Nový správní poplatek ve vysi 1 000 Kč byl zaveden na vydání rozhodnutí o závazném posouzení evidované tržby. Posuzovat se bude to, zda tržba podléhá evidenci tržeb podle ZoET nebo zda ji lze evidovat ve zjednodušeném režimu podle § 11 (ZoET). Poplatník má tedy možnost si ověřit, zda má tržbu evidovat, pokud si ji neumí… Read More »

Elektronická Evidence Tržeb. Po Kontrolním hlášení další daňová „vychytávka“

Elektronická evidence tržeb, prošla poslední fází schvalování a dne 13.4.2016 byla jako Zákon č. 112/2016 o evidenci tržeb /ZoET/ publikována ve Sbírce zákonů. Celý proces vzniku této zcela nové normy byl uzavřen a podnikatelská veřejnost, sotva proplula úskalími při sestavování Kontrolního hlášení, se může připravovat na splnění vykazování podle ZoET. V souvislosti s tím byl… Read More »