Category Archives: Spotřební Daň

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřební dani (SPD), provedená zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřební dani (SPD), byl po dlouhém schvalovacím procesu novelizován v rámci tzv. „daňového balíčku 2019“ a to zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a to s účinností od 1.4.2019. Zákon byl projednán jako sněmovní tisk, dále jen ST, číslo 206 o rozsahu všech materiálů… Read More »

Zelená nafta. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (SPD) byl od 1.1.2019 novelizován zákonem č. 4/2019 Sb., kterým se mění zákon o SPD

Dne 10. ledna 2019 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 4/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona SPD řeší otázku „Zelené nafty“. Cílem novely je zachovat za zcela nezměněných podmínek jako dosud i po 1. lednu 2019 zvýšenou podporu čisté živočišné výroby a kombinované… Read More »

Zelená nafta. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSPD) byl Ministerstvem zemědělství doplněn o novou prováděcí vyhlášku č. 176/2017 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vracení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSPD) byl doplněn o novou vyhlášku č. 176/2017 Sb., která od 1.7.2017 nahradila předchozí vyhlášku č. 38/2017 Sb. Jak už název nové vyhlášky napovídá, reagovala na změnu ZSPD, který v § 57 nově od 1.7.2017 umožňuje vracet spotřební daň (SPD) u činností, u kterých to zatím možné nebylo.… Read More »

Zelená nafta. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSPD) byl Ministerstvem zemědělství doplněn o novou prováděcí vyhlášku č. 38/2017 Sb. o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSPD) byl podle § 139 odst. 3 doplněn o novou vyhlášku č. 38/2017 Sb., kterou Ministerstvo zemědělství, jako garant pro provádění § 57, upravuje způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně (SPD). Vyhláška specifikuje, u kterých minerálních olejů podle § 47 zákona o SPD lze nárok na vrácení… Read More »