Category Archives: Daňový Řád

Zákon 280

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád(DŘ) byl novelizován zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád(DŘ), byl novelizován v rámci tzv. daňového balíčku 2019″ a to zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a to s účinností od 1.4.2019. Zákon byl projednán jako sněmovní tisk, dále jen ST, číslo  206 o rozsahu všech dokumentů 850 stran. Rozsah změn zákona CZ… Read More »

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád(DŘ) byl novelizován zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některá ustanovení v oblasti daní s účinností od 1.7.2017.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ) byl novelizován zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některá ustanovení v oblasti daní. Podle textu v důvodové zprávě (DZ) je DŘ obecný právní předpis, který se použije, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. Vzhledem k daňovým zákonům se tedy použije tehdy, pokud tyto zvláštní zákony nestanoví jinak.… Read More »