Category Archives: Daň z Příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Zahraniční stravné 2020.Ministerstvo financí stanovilo vyhlášku č. 310/2019 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

Ministerstvo financí stanovilo podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) základní sazby zahraničního stravného pro rok 2020 a to vyhláškou č. 310/2019 Sb. Příloha vyhlášky. Ke změnám došlo u tučně vyznačených států. Pozor i v USA ! Zvýšení je pro rok 2020 řada. Země Měnový kód Základní sazba zahraničního stravného… Read More »

Tuzemské stravné 2020. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) stanovilo vyhlášku č. 358/2019 Sb., o změně sazby, výši tuzemského stravného a ostatních náhrad pro rok 2020.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), sazbu tuzemského stravného, sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrnou cenu pohonných hmot pro rok 2020. V podnikatelské sféře náleží zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 ZP ve výši : 87 Kč, trvá-li… Read More »

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), provedená zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), byl po dlouhém schvalovacím procesu novelizován v rámci tzv. „daňového balíčku 2019“ a to zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a to s účinností od 1.4.2019. Zákon byl projednán jako sněmovní tisk, dále jen ST, číslo  206 o rozsahu všech… Read More »

Zákoník práce. Zrušení 3 denní „karenční doby“. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) byl změněn zákonem č. 32/2019 Sb., kterým se mění ZP od 1.7.2019

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) byl změněn zákonem č. 32/2019 Sb., kterým se mění ZP od 1.7.2019. Jak Důvodová zpráva uvádí „Smyslem a účelem předloženého návrhu zákona je zrušit institut „karenční doby“, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat… Read More »

Tuzemské stravné 2019. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) stanovilo vyhlášku č. 333/2018 Sb., o změně sazby, výši tuzemského stravného a ostatních náhrad pro rok 2019.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), sazbu tuzemského stravného, sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrnou cenu pohonných hmot pro rok 2019. V podnikatelské sféře náleží zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 ZP ve výši : 82 Kč, trvá-li… Read More »

Zahraniční stravné 2019.Ministerstvo financí stanovilo vyhlášku č. 254/2018 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Ministerstvo financí stanovilo podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) základní sazby zahraničního stravného pro rok 2019 a to vyhláškou č. 254/2018 Sb. Příloha vyhlášky. Ke změnám došlo u vyznačených států. Země Měnový kód Základní sazba zahraničního stravného Afghánistán   EUR 40 Albánie   EUR 35 Alžírsko   EUR 45… Read More »

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), upravuje daňové zvýhodnění pro základní investiční fond. Změna byla provedena zákonem č. 174/2018 Sb., kterým se mění ZDP, s účinností od 1.1.2019.

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), upravující daňové zvýhodnění pro základní investiční fond, byla provedena senátním návrhem, který ve své prvotní formě vlastně jenom zrušil písmeno a) v § 17b  v odstavci (1) zákona (ZDP). Zbylá dvě písmena se potom abecedně posunula. Také navrhované platné znění zachycovalo jenom tuto drobnou jakoby… Read More »

Tuzemské stravné 2018. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) stanovilo vyhlášku č. 463/2017 Sb., o změně sazby, výši tuzemského stravného a ostatních náhrad pro rok 2018.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), sazbu tuzemského stravného, sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrnou cenu pohonných hmot pro rok 2018. V podnikatelské sféře náleží zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 ZP ve výši : 78 Kč, trvá-li… Read More »

Zahraniční stravné 2018.Ministerstvo financí stanovilo vyhlášku č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018.

Ministerstvo financí stanovilo podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) základní sazby zahraničního stravného pro rok 2018 a to vyhláškou č. 401/2017 Sb. Příloha vyhlášky Země Měnový kód Základní sazba zahraničního stravného Afghánistán   EUR 40 Albánie   EUR 35 Alžírsko   EUR 45 Andorra   EUR 40 Angola USD… Read More »

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), provedená zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.7.2017.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), byl po dlouhém schvalovacím procesu novelizován. Novela obsahuje změny platné jak od 1.7.2017, tak změny platné pro celé zdaňovací období 2017  a byla provedena zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Ten souhrnně novelizoval celou řadu daňových zákonů, čímž se pro… Read More »