Category Archives: Daň z Přidané Hodnoty

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), provedená zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), byl po dlouhém schvalovacím procesu novelizován v rámci tzv. „daňového balíčku 2019“ a to zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a to s účinností od 1.4.2019. Zákon byl projednán jako sněmovní tisk, dále jen ST, číslo  206 o rozsahu… Read More »

Snížení sazby DPH u pravidelné hromadné dopravy osob na 10%. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty byl změněn zákonem č. 6/2019, kterým se mění zákon o DPH

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty byl změněn zákonem č. 9/2019 Sb., kterým se mění zákon o DPH a došlo jím ke snížení sazby DPH u hromadné pravidelné dopravy osob z 15% na 10% . Vznikla nová příloha č. 2a Seznam služeb podléhající druhé snížené sazbě daně (10%). Podle CZ-CPA je to… Read More »

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty byl novelizován zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některá ustanovení v oblasti daní s účinností od 1.7.2017.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), byl po dlouhém schvalovacím procesu novelizován v rámci novely ostatních daňových zákonů. Novela obsahuje změny platné od 1.7.2017  a byla provedena zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Ten souhrnně novelizoval celou řadu daňových zákonů, čímž se pro daňové subjekty… Read More »

Snížení sazby DPH u novin a časopisů na 10%. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty byl změněn zákonem č. 33/2017, kterým se mění zákon o DPH.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty byl změněn zákonem č. 33/2017, kterým se mění zákon o DPH a došlo jím ke snížení sazby DPH u novin a časopisů z 15% na 10% . V textu mu zůstala účinnost od 1.1. 2017, přestože ve Sbírce zákonů byl vyhlášen až 14.2.2017. V tomto případě… Read More »

Novela zákona DPH, prominutí sankcí, lhůta 5 pracovních dní, změny v dovozu zboží a další změny. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH) byl novelizován zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nového celního zákona.

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), byla provedena zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nového celního zákona. Přijetí nového celního zákona č. 242/2016 Sb. totiž vyvolalo řadu změn, a proto byl přijat v souvislosti s tím zvláštní zákon, který tyto jednotlivé změny v… Read More »

Snížení sazby DPH u stravovacích služeb a elektronické podání podle zákona DPH jsou změny provedené zákonem č. 113/2016 Sb..

V souvislosti s přijetím zákona číslo 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (ZoET), byla jako určitý bonus přijata novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterým byla snížena sazba u stravovacích služeb ze základní sazby 21% na úroveň první snížené sazby 15%. Důvodem této změny byla obava, aby právě v tomto segmentu podnikání… Read More »