Category Archives: Daň z nabytí nemovitých věcí

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí (DNNV). MF vydalo vyhlášku č. 279/2018 Sb., ze dne 3.prosince 2018, kterou se mění původní vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Platnost od 1. ledna 2019.

MF vydalo novou vyhlášku č. 279/2018 Sb., ze dne 3.prosince 2018, kterou se mění původní vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. MF podle § 15 odst. 6 zákonného opatření Senátu, stanoví touto vyhláškou postup určení směrné hodnoty pro stanovení základu daně DNNV. Směrná … Read More »

Daň z nabytí nemovitých věcí (DNNV), změna osoby poplatníka, zrušení institutu ručitele, změna koncepce zdanění inženýrských sítí, osvobození od DNNV u územně správních celků a celou řada dalších změn, přinesla novela Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, která byla provedena zákonem č. 254/2016 Sb.

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí bylo novelizováno zákonem č. 254/2016 Sb. s účinností od 1.11.2016.Hlavním důvody novely daně z nabytí nemovitých věcí (DNNV), jak uvádí důvodová zpráva(DZ), bylo zjednodušit stávající stav a shrnula je do těchto bodů : Sjednocení osoby poplatníka v osobě nabyvatele, zrušení institutu ručitele Změna… Read More »