Category Archives: Daně

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (DNV), byl novelizován zákonem č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů s účinností od 1.1.2020. „tzv. daňový balíček 2020“

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, byl novelizován zákonem č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů s účinností od 1.1.2020. „tzv. daňový balíček 2020“. Zákon byl projednán jako sněmovní tisk, dále jen ST, číslo 509 o rozsahu materiálů 116 stran. Změna zákona o Dani z nemovitých… Read More »

Elektronická Evidence Tržeb. Zákon č. 137/2002 Sb., o některých úpravách v oblasti evidenci tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byl 2.6.2020 aktualizován zákonem č. 263/2020 Sb.

Zákon č. 137/2002 Sb., o některých úpravách v oblasti evidenci tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Zákon byl přijat v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dne 12.3.2020 v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 a následně byl 2.6.2020 aktualizován zákonem č. 263/2020 Sb., jako zákon, kterým se mění  zákon č. 137/2020 Sb.   Jediným úkolem této novely bylo odsunout… Read More »

Elektronická Evidence Tržeb- Účtenkovka zrušena

ET – Účtenkovka zrušena. Ministerstvo financí v souvislosti s nouzovým stavem a s ním souvisejících rozpočtových priorit přistoupilo ke zrušení účtenkové loterie, která měla plnit motivační roli pro řádnou evidenci a vydávání účtenek zákazníkům v EET. Podle dohadů v tisku to mohla být v závěru ale spíše soutěž IT robotických programů 🙁 Poslední slosování proběhlo… Read More »

Elektronická Evidence Tržeb. Zákon č. 137/2002 Sb., o některých úpravách v oblasti evidenci tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

Elektronická Evidence Tržeb. Zákon č. 137/2002 Sb., o některých úpravách v oblasti evidenci tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Zákon č. 137/2002 Sb., o některých úpravách v oblasti evidenci tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Zákon byl přijat v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dne 12.3.2020 v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19. Důvodová zpráva zákon vysvětluje takto: „Odůvodnění hlavních principů… Read More »

Elektronická Evidence Tržeb. Zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Elektronická Evidence Tržeb. Zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů byl projednán jako sněmovní tisk (ST) č. 205 a byl přijat pod číslem č. 256/2019 Sb. v částce 111 a… Read More »

Zahraniční stravné 2020.Ministerstvo financí stanovilo vyhlášku č. 310/2019 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

Ministerstvo financí stanovilo podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) základní sazby zahraničního stravného pro rok 2020 a to vyhláškou č. 310/2019 Sb. Příloha vyhlášky. Ke změnám došlo u tučně vyznačených států. Pozor i v USA ! Zvýšení je pro rok 2020 řada. Země Měnový kód Základní sazba zahraničního stravného… Read More »

Tuzemské stravné 2020. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) stanovilo vyhlášku č. 358/2019 Sb., o změně sazby, výši tuzemského stravného a ostatních náhrad pro rok 2020.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), sazbu tuzemského stravného, sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrnou cenu pohonných hmot pro rok 2020. V podnikatelské sféře náleží zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 ZP ve výši : 87 Kč, trvá-li… Read More »

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád(DŘ) byl novelizován zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád(DŘ), byl novelizován v rámci tzv. daňového balíčku 2019″ a to zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a to s účinností od 1.4.2019. Zákon byl projednán jako sněmovní tisk, dále jen ST, číslo  206 o rozsahu všech dokumentů 850 stran. Rozsah změn zákona CZ… Read More »

Novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřební dani (SPD), provedená zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřební dani (SPD), byl po dlouhém schvalovacím procesu novelizován v rámci tzv. „daňového balíčku 2019“ a to zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a to s účinností od 1.4.2019. Zákon byl projednán jako sněmovní tisk, dále jen ST, číslo 206 o rozsahu všech materiálů… Read More »

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), provedená zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), byl po dlouhém schvalovacím procesu novelizován v rámci tzv. „daňového balíčku 2019“ a to zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a to s účinností od 1.4.2019. Zákon byl projednán jako sněmovní tisk, dále jen ST, číslo  206 o rozsahu… Read More »