Tuzemské stravné 2020. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) stanovilo vyhlášku č. 358/2019 Sb., o změně sazby, výši tuzemského stravného a ostatních náhrad pro rok 2020.

By | 23.2.2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), sazbu tuzemského stravného, sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrnou cenu pohonných hmot pro rok 2020.

V podnikatelské sféře náleží zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 ZP ve výši :

 1. 87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 131 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 206 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

V státní a příspěvkové sféře náleží zaměstnanci stravné podle § 176  odst. 1 ZP ve výši:

 1. 87 Kč až 103 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 131 Kč až 158 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 206 Kč až 246 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy při  používání silničních motorových vozidel činí nejméně u

 1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
 2. osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí

 1. 32,00 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 2. 36,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. 31,80 Kč u motorové nafty,
 4.   4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2020.