Monthly Archives: Listopad 2019

Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní, International Cooperation in Tax Administration( ICTA) , byl novelizován zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

Zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní , International Cooperation in Tax Administration (ICTA) byl novelizován zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019.… Read More »

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád(DŘ) byl novelizován zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád(DŘ), byl novelizován v rámci tzv. daňového balíčku 2019″ a to zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a to s účinností od 1.4.2019. Zákon byl projednán jako sněmovní tisk, dále jen ST, číslo  206 o rozsahu všech dokumentů 850 stran. Rozsah změn zákona CZ… Read More »

Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.,(dále jen celní zákon) byl novelizován zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon(CZ), byl novelizován v rámci tzv. „daňového balíčku 2019“ a to zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a to s účinností od 1.4.2019. Zákon byl projednán jako sněmovní tisk, dále jen ST, číslo  206 o rozsahu všech dokumentů 850 stran. Rozsah změn zákona CZ… Read More »