Monthly Archives: Březen 2019

Zákoník práce. Zrušení 3 denní „karenční doby“. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) byl změněn zákonem č. 32/2019 Sb., kterým se mění ZP od 1.7.2019

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) byl změněn zákonem č. 32/2019 Sb., kterým se mění ZP od 1.7.2019. Jak Důvodová zpráva uvádí „Smyslem a účelem předloženého návrhu zákona je zrušit institut „karenční doby“, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat… Read More »

Zelená nafta. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (SPD) byl od 1.1.2019 novelizován zákonem č. 4/2019 Sb., kterým se mění zákon o SPD

Dne 10. ledna 2019 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 4/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona SPD řeší otázku „Zelené nafty“. Cílem novely je zachovat za zcela nezměněných podmínek jako dosud i po 1. lednu 2019 zvýšenou podporu čisté živočišné výroby a kombinované… Read More »

Snížení sazby DPH u pravidelné hromadné dopravy osob na 10%. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty byl změněn zákonem č. 6/2019, kterým se mění zákon o DPH

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty byl změněn zákonem č. 9/2019 Sb., kterým se mění zákon o DPH a došlo jím ke snížení sazby DPH u hromadné pravidelné dopravy osob z 15% na 10% . Vznikla nová příloha č. 2a Seznam služeb podléhající druhé snížené sazbě daně (10%). Podle CZ-CPA je to… Read More »