Monthly Archives: Leden 2019

Tuzemské stravné 2019. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) stanovilo vyhlášku č. 333/2018 Sb., o změně sazby, výši tuzemského stravného a ostatních náhrad pro rok 2019.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), sazbu tuzemského stravného, sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrnou cenu pohonných hmot pro rok 2019. V podnikatelské sféře náleží zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 ZP ve výši : 82 Kč, trvá-li… Read More »