Monthly Archives: Říjen 2018

Zelená nafta. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSPD) byl Ministerstvem zemědělství doplněn o novou prováděcí vyhlášku č. 176/2017 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vracení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSPD) byl doplněn o novou vyhlášku č. 176/2017 Sb., která od 1.7.2017 nahradila předchozí vyhlášku č. 38/2017 Sb. Jak už název nové vyhlášky napovídá, reagovala na změnu ZSPD, který v § 57 nově od 1.7.2017 umožňuje vracet spotřební daň (SPD) u činností, u kterých to zatím možné nebylo.… Read More »