Monthly Archives: Září 2018

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), upravuje daňové zvýhodnění pro základní investiční fond. Změna byla provedena zákonem č. 174/2018 Sb., kterým se mění ZDP, s účinností od 1.1.2019.

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), upravující daňové zvýhodnění pro základní investiční fond, byla provedena senátním návrhem, který ve své prvotní formě vlastně jenom zrušil písmeno a) v § 17b  v odstavci (1) zákona (ZDP). Zbylá dvě písmena se potom abecedně posunula. Také navrhované platné znění zachycovalo jenom tuto drobnou jakoby… Read More »