Monthly Archives: Leden 2018

Tuzemské stravné 2018. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) stanovilo vyhlášku č. 463/2017 Sb., o změně sazby, výši tuzemského stravného a ostatních náhrad pro rok 2018.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), sazbu tuzemského stravného, sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrnou cenu pohonných hmot pro rok 2018. V podnikatelské sféře náleží zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 ZP ve výši : 78 Kč, trvá-li… Read More »

Zahraniční stravné 2018.Ministerstvo financí stanovilo vyhlášku č. 401/2017 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018.

Ministerstvo financí stanovilo podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) základní sazby zahraničního stravného pro rok 2018 a to vyhláškou č. 401/2017 Sb. Příloha vyhlášky Země Měnový kód Základní sazba zahraničního stravného Afghánistán   EUR 40 Albánie   EUR 35 Alžírsko   EUR 45 Andorra   EUR 40 Angola USD… Read More »

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád(DŘ) byl novelizován zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některá ustanovení v oblasti daní s účinností od 1.7.2017.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ) byl novelizován zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některá ustanovení v oblasti daní. Podle textu v důvodové zprávě (DZ) je DŘ obecný právní předpis, který se použije, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. Vzhledem k daňovým zákonům se tedy použije tehdy, pokud tyto zvláštní zákony nestanoví jinak.… Read More »