Monthly Archives: Listopad 2017

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl novelizován zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některá ustanovení v oblasti daní s účinností od 1.7.2017.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (SP), byl velmi stručně novelizován zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některá ustanovení v oblasti daní. Zákon o SP je rozsahem malý a i  důvodová zpráva (DZ) k němu je stručná a pouze ve 2 bodech vysvětluje důvody pro změnu. První změna je oprava pouze legislativně technické… Read More »

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích byl novelizován zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některá ustanovení v oblasti daní s účinností od 1.7.2017.

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (MP), byl velmi stručně novelizován zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některá ustanovení v oblasti daní. Zákon o MP je rozsahem nevelký, ale přesto důvodová zpráva (DZ) k němu je poměrně rozsáhlá a dopodrobna vysvětlující důvody pro změnu, které zachycuje v 10 bodech. § 10 – poplatek… Read More »

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty byl novelizován zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některá ustanovení v oblasti daní s účinností od 1.7.2017.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), byl po dlouhém schvalovacím procesu novelizován v rámci novely ostatních daňových zákonů. Novela obsahuje změny platné od 1.7.2017  a byla provedena zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Ten souhrnně novelizoval celou řadu daňových zákonů, čímž se pro daňové subjekty… Read More »