Monthly Archives: Září 2017

Novela zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů(ZRez), provedena zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některá ustanovení v oblasti daní s účinností od 1.7.2017.

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů (ZRez)byl velmi stručně novelizován zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některá ustanovení v oblasti daní. Důvodová zpráva (DZ), která vysvětluje důvody pro přijetí této změny, je velmi krátká a z celého rozsahu DZ o 556 stránkách, obsahuje pouze tento stručný odstavec. Hlavním… Read More »

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), provedená zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.7.2017.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), byl po dlouhém schvalovacím procesu novelizován. Novela obsahuje změny platné jak od 1.7.2017, tak změny platné pro celé zdaňovací období 2017  a byla provedena zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Ten souhrnně novelizoval celou řadu daňových zákonů, čímž se pro… Read More »