Monthly Archives: Duben 2017

Zelená nafta. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSPD) byl Ministerstvem zemědělství doplněn o novou prováděcí vyhlášku č. 38/2017 Sb. o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSPD) byl podle § 139 odst. 3 doplněn o novou vyhlášku č. 38/2017 Sb., kterou Ministerstvo zemědělství, jako garant pro provádění § 57, upravuje způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně (SPD). Vyhláška specifikuje, u kterých minerálních olejů podle § 47 zákona o SPD lze nárok na vrácení… Read More »