Monthly Archives: Únor 2017

Snížení sazby DPH u novin a časopisů na 10%. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty byl změněn zákonem č. 33/2017, kterým se mění zákon o DPH.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty byl změněn zákonem č. 33/2017, kterým se mění zákon o DPH a došlo jím ke snížení sazby DPH u novin a časopisů z 15% na 10% . V textu mu zůstala účinnost od 1.1. 2017, přestože ve Sbírce zákonů byl vyhlášen až 14.2.2017. V tomto případě… Read More »

Změna zákona o účetnictví. Změna zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, provedená zákonem č. 462/2016 Sb., ze dne 14.prosince 2016 s účinností od 1.1.2017

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZÚč) byl novelizován zákonem č. 462/2016 Sb., ze dne 14. prosince 2016. Účinnost změny od 1.1.2017. Použita bude pro účetní období započatá v roce 2017. Jak uvádí důvodová zpráva (DZ) k zákonu, touto změnou Česká republika naplnila ustanovení příslušných Směrnic EU, které jí zavazují zlepšit nefinanční informace podniků, a… Read More »