Monthly Archives: Prosinec 2016

Tuzemské stravné 2017. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) stanovilo vyhláškou č. 440/2016 Sb., o změně sazby, výši tuzemského stravného a ostatních náhrad pro rok 2017.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), sazbu tuzemského stravného, sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrnou cenu pohonných hmot pro rok 2017. V podnikatelské sféře náleží zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 ZP ve výši : 72 Kč, trvá-li… Read More »

Zahraniční stravné 2017. Ministerstvo financí stanovilo vyhlášku č. 366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného jejich výši pro rok 2017.

Ministerstvo financí stanovilo podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP) základní sazby zahraničního stravného pro rok 2017. a to vyhláškou č. 366/2016 Sb. Přílohou vyhlášky je tabulka se Základními sazbami  zahraničního stravného pro rok 2017 : Země Měnový kód Základní sazba zahraničního stravného Afghánistán EUR 40 Albánie EUR 35 Alžírsko EUR… Read More »