Monthly Archives: Říjen 2016

Prokazování původu majetku je aktuální novela zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), která byla provedena zákonem č.321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku.

Prokazování původu majetku bylo přijato jako novela zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP) a to přijetím zákona č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. S účinností od 1.12.2016. Tato úprava byla přijata po několikáté diskusi. Důvodová zpráva (DZ) k zákonu vysvětluje, jaký byl záměr pro její… Read More »