Monthly Archives: Září 2016

Metodický pokyn k aplikaci Zákona č. 112/2016 Sb.,o evidenci tržeb (ZoET).

Dlouho očekávaný metodický pokyn Generálního finančního ředitelství k aplikaci Zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (ZoET) byl dne 31.08.2016 zveřejněn na stránkách Finanční Správy. Pokyn je, na rozdíl od útlého zákona, rozsáhlejší a rozebírá opravdu podrobně jednotlivé paragrafy včetně praktických příkladů. Jeho autoři se tentokrát otázce praktické aplikace zákona opravdu věnovali. Poplatníci, kteří si… Read More »

Daň z nabytí nemovitých věcí (DNNV), změna osoby poplatníka, zrušení institutu ručitele, změna koncepce zdanění inženýrských sítí, osvobození od DNNV u územně správních celků a celou řada dalších změn, přinesla novela Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, která byla provedena zákonem č. 254/2016 Sb.

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí bylo novelizováno zákonem č. 254/2016 Sb. s účinností od 1.11.2016.Hlavním důvody novely daně z nabytí nemovitých věcí (DNNV), jak uvádí důvodová zpráva(DZ), bylo zjednodušit stávající stav a shrnula je do těchto bodů : Sjednocení osoby poplatníka v osobě nabyvatele, zrušení institutu ručitele Změna… Read More »