Monthly Archives: Srpen 2016

Novela zákona DPH, prominutí sankcí, lhůta 5 pracovních dní, změny v dovozu zboží a další změny. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH) byl novelizován zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nového celního zákona.

Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), byla provedena zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nového celního zákona. Přijetí nového celního zákona č. 242/2016 Sb. totiž vyvolalo řadu změn, a proto byl přijat v souvislosti s tím zvláštní zákon, který tyto jednotlivé změny v… Read More »