Monthly Archives: Červenec 2016

Trestní postih právnické osoby byl novelizován. Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, byl novelizován zákonem č. 183/2016 Sb., vyhlášeným dne 13.6. 2016 s účinností od 1.12.2016

Novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TO), provedená zákonem č. 183/2016 Sb., se zaměřila na novelu poměrně nového zákona a to tím způsobem, že zcela změnila pojetí trestní odpovědnosti právnické osoby /PO/. Změna se týká především § 7 zákona. Dosavadní taxativní pozitivní výčet byl změněn do výčtu… Read More »

Znovuzavedení trestnosti přípravy krácení daně, poplatku a podobné platby je novela zákona č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník, provedená zákonem č. 163/2016 Sb., vyhlášeného ve sbírce zákonů dne 23.5.2016 s účinností dnem 1. července 2016

Novela zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (TZ) znovu zavádí trestnost pro přípravu trestného činu krácení daně, poplatku a podobné platby (dále jen krácení daně). Jedná se zejména o zkrácení daně z přidané hodnoty formou mezinárodní spolupráce v tzv. karuselových podvodech. Důvodová zpráva k návrhu zákona podrobně popisuje metody těchto podvodů, při kterých stát při… Read More »