Monthly Archives: Červen 2016

Implementace dividendové směrnice EU a ostatní změny zákona č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů (ZoDP), provedená zákonem č. 125/2016 Sb.. Platná již pro rok 2016

Tato přímá novela ZoDP změnila nebo zpřesnila v 10 bodech řadu ustanovení zákona. Jednotlivé body upravují uvedené části takto: Došlo ke změně poznámky pod čarou č. 137, kdy jednotlivé směrnice Rady EU zde uvedené byly doplněny o aktuální směrnice Rady EU z roku 2013,2014 a 2015. V § 10 – Ostatní příjmy, byl doplněn text,… Read More »