Monthly Archives: Květen 2016

Správní poplatek pro závazné posouzení vyžádané podle Zákona č.112/2016 Sb. o evidenci tržeb (ZoET)

Nový správní poplatek ve vysi 1 000 Kč byl zaveden na vydání rozhodnutí o závazném posouzení evidované tržby. Posuzovat se bude to, zda tržba podléhá evidenci tržeb podle ZoET nebo zda ji lze evidovat ve zjednodušeném režimu podle § 11 (ZoET). Poplatník má tedy možnost si ověřit, zda má tržbu evidovat, pokud si ji neumí… Read More »

Snížení sazby DPH u stravovacích služeb a elektronické podání podle zákona DPH jsou změny provedené zákonem č. 113/2016 Sb..

V souvislosti s přijetím zákona číslo 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (ZoET), byla jako určitý bonus přijata novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterým byla snížena sazba u stravovacích služeb ze základní sazby 21% na úroveň první snížené sazby 15%. Důvodem této změny byla obava, aby právě v tomto segmentu podnikání… Read More »